Your address will show here +12 34 56 78

Վերապատրաստման դասընթացներ` աշխատակիցների համար

Կարևորելով անհրաժեշտ պատրաստվածություն ունեցող մարդկային ռեսուրսի դերը Երևանի համակցված շոգեգազային ցիկլով հիդրոէլեկտրակայանի շինարարական աշխատանքների իրականացման փուլում`

Հաստատվեց «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման» պետական փորձաքննական եզրակացությունը

2019թ. նոյեմբերի 13-ին ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանի կողմից հաստատվեց Երևանում նոր 254 ՄՎտ հզորությամբ համակցված շոգեգազային ցիկլով (ՀՇԳՑ) էլեկտրակայանի կառուցման և շահագործման «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման» պետական փորձաքննական եզրակացությունը: