Your address will show here +12 34 56 78

Հաստատվեց «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման» պետական փորձաքննական եզրակացությունը

2019թ. նոյեմբերի 13-ին ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանի կողմից հաստատվեց Երևանում նոր 254 ՄՎտ հզորությամբ համակցված շոգեգազային ցիկլով (ՀՇԳՑ) էլեկտրակայանի կառուցման և շահագործման «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման» պետական փորձաքննական եզրակացությունը:

ՏԵՂԻ Է ՈւՆԵՑԵԼ ԱՐՄՓԱՈւԵՐ ՓԲԸ-Ի ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈւՑԻՉՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՀԱՆԴԻՊՈւՄ

2019թ. նոյեմբերի 21-ին Արմփաուեր ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչները հանդիպում ունեցան համայնքների ներկայացուցիչների հետ: Հանդիպմանը հրավիրված էին Շենգավիթ և Էրեբունի վարչական շրջանների, ինչպես նաև Այնթափ և Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքների ներկայացուցիչներ: