Your address will show here +12 34 56 78

ԵՀՇԳՑԷ-2-ը ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈւԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՃԱՆԱՉՎԵԼ Է ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ ՀԱՄԱՐ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈւԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ԵՀՇԳՑԷ-2-ը ՀՀ Կառավարության կողմից ճանաչվել է որպես ռազմավարական նշանակության ծրագիր: Նոր տեսակի կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված սահմանափակումների ընթացքում Կառավարությունը հնարավարություն է տվել շարունակել շինարարական աշխատանքները:

Շինարարական աշխատանքների ժամանակավոր նվազեցում

Ներկայումս, Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող կորոնավիրուսային վարակի դեմ պայքարի միջոցառումների շրջանակներում, «ԱՐՄՓԱՈՒԵՐ» ՓԲ ընկերությունը որոշել է 14-օրյա ժամանակահատվածով նվազագույնի հասցնել 250 ՄՎտ հզորությամբ համակցված շոգեգազային ցիկլով նոր ջերմակայանի կառուցման Նախագծի շինհրապարակում ընթացող գործունեությունը։